torsdag den 22. marts 2012

Genbrug

Siden jeg var lille har vi altid sorteret affald hjemme. Da jeg flyttede hjemmefra blev det endnu nemmere at komme af med affaldet for der var opstillede containere på vejen eller i gården de steder hvor jeg boede, så det var nemt lige at smide det sorterede affald i. Da vi flyttede i hus sidste sommer blev det lidt mere besværligt at komme af med affaldet da vi selv skulle køre det på lossepladsen. Derfor blev jeg glad da vores kommune besluttede sig for at omdele genbrugsbeholdere til alle husstande. Hver enkelt husstand skal nu sortere genanvendeligt affald og komme det i en beholder med 2 rum. Hver 14. dag kommer der så en skraldebil (med to rum) og tømmer beholderne, hvorefter affaldet bliver kørt ud til en genbrugsstation hvor det finsorteres. Herefter sælges affaldet til virksomheder som genbruger materialerne i en miljøvenlig produktion. Dagrenovation (dvs. andet affald som ikke er genanvedeligt) skal fortsat smides i en anden beholder som ligeledes vil blive tømt hver 14. dag.


Jeg synes det er vigtigt at vi alle sorterer vores affald så det genanvendlige affald kan blive genbrugt. Vi har alle et ansvar for vores miljø, og derfor bør vi også alle gøre en indsats for at genbruge affald. Sorterer du dit affald?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Tak for din kommentar;-)